Kultura organizacyjna a dobrostan pracowników

Czy firma może realizować wyznaczone cele i osiągać zyski bez zaangażowanych pracowników? Być może, jednak będzie to bardzo trudno osiągnąć. Kultura organizacyjna i dobrostan to dwa komplementarne elementy, które budują zaangażowanie, pozwalają przyciągnąć i zatrzymać talenty. Czym są i jak wpływają na siebie nawzajem?

Definicje – czym jest kultura organizacyjna, a czym dobrostan?

Kultura organizacyjna to zbiór wartości, przekonań, zasad i praktyk, które razem kształtują środowisko firmowej współpracy. Stanowią ją często niepisane zasady określające, co jest w danej firmie ważne, jak pracownicy traktują się nawzajem, jak podejmowane są decyzje i jak rozwiązywane są problemy.

Co składa się na kulturę organizacyjną?

 • Wartości i przekonania, czyli podstawowe idee, które są ważne dla organizacji i które kierują jej działaniami.
 • Regularne wydarzenia, które wzmacniają poczucie wspólnoty i wartości w organizacji.
 • Normy i zasady postępowania, które określają akceptowalne zachowania w pracy.
 • Symbole, które manifestują się w fizycznej postaci, na przykład gadżety z logo firmy, sposób urządzenia biura czy inne przedmioty, które odzwierciedlają kulturę organizacji.

Kultura organizacyjna wpływa na każdy element funkcjonowania firmy. Od sposobu komunikacji po strategie biznesowe i podejście do innowacji. Może przyciągać, motywować i zatrzymywać talenty, a także wspierać budowanie silnej marki i reputacji firmy (employer branding).

Znajdź dodatkowe treści:  Zakres obowiązków kadrowej

Dobrostan pracowników to szeroko pojęty stan zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego, który obejmuje:

 • satysfakcję z pracy, 
 • zdrowe i wartościowe relacje, 
 • zarządzanie finansami osobistymi, 
 • dobre zdrowie fizyczne,
 • poczucie przynależności do społeczności. 

Dobrostan wymaga holistycznego podejścia, ponieważ zakłada ono zadbanie o pracowników na wszystkich płaszczyznach życia. Dopiero to sprawi, że będą mogli realizować swój potencjał zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

Jak kultura organizacyjna wpływa na dobrostan (i na odwrót)?

Dobrostan pracowników i kultura organizacyjna są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. I są na to badania! Jedno z nich, przeprowadzone przez The Workforce Institute at UKG (1) wykazało, że managerowie mają tak samo duży wpływ na zdrowie psychiczne pracowników, jak małżonkowie lub partnerzy – wskazało tak 69% respondentów.

Z kolei z raportu State of the Global Workplace: Report 2023 (2), którego autorem jest Instytut Gallupa, wynika, że stres i zaangażowanie pracowników – a każdy z tych czynników jest efektem wysokiego lub niskiego poziomu dobrostanu – mają wręcz kluczowe znaczenie dla kultury organizacyjnej. Wysoki poziom stresu w pracy może prowadzić do zjawiska „quiet quitting”, w Polsce funkcjonującego pod nazwą „prezenteizm”. Określenie to oznacza sytuację, w której pracownicy wykonują tylko minimalne wymagania swojej roli, nie angażując się ponadto w dodatkowe zadania czy inicjatywy. Quiet quitting może być początkiem wypalenia zawodowego.

Dobrostan pracowników wpływa na kulturę organizacyjną poprzez zwiększenie zaangażowania, produktywności i pozytywnych emocji w pracy. Pracownicy, którzy czują się dobrze w swoim miejscu pracy, mają tendencję do bycia bardziej kreatywnymi, otwartymi na współpracę i gotowymi do inwestowania dodatkowego wysiłku w swoje zadania. Co więcej, wysoki poziom dobrostanu może przyczynić się do zmniejszenia absencji, obniżenia poziomu rotacji (co oznacza, że firma rzadko musi prowadzić nowe rekrutacje i ponosić związane z nimi koszty) oraz poprawy ogólnej atmosfery w organizacji. Jak to osiągnąć?

Znajdź dodatkowe treści:  Ubezpieczenie OC dla kadrowej

Rola benefitów w budowaniu kultury organizacyjnej

Benefity pracownicze – czyli dodatki pozapłacowe, które pracownicy otrzymują poza pensją, a wśród nich programy well-beingowe, elastyczne godziny pracy czy karty lunchowe – są odzwierciedleniem kultury organizacyjnej i mogą znacząco wpływać na dobrostan pracowników. 

Przykład?

Jeśli w firmie da się zauważyć, że pracownicy w pośpiechu jedzą przy biurkach, nie robią sobie przerw, są przemęczeni, a co za tym idzie –  mało produktywni, to warto rozważyć jak poprawić ich dobrostan. Warto to zrobić systemowo, rozwiązaniem może być wprowadzenie karty lunchowej i zasady dobrej przerwy na lunch. Jest to sygnał, że pracodawcy leży na sercu dobrostan pracowników i dba o ich potrzeby.  

Benefity mogą wspaniale uzupełnić firmową kulturę organizacyjną, ale warto, aby wynikały bezpośrednio z jej wartości.

Inwestycja w dobrostan pracowników jako klucz do sukcesu

Inwestycja w dobrostan pracowników to nie tylko etyczne działanie, ale ważny element budowy zaangażowania, bez którego sukces przedsiębiorstwa nie będzie możliwy. Firmy, które skupiają się na budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej i oferują wsparcie dla dobrostanu na przykład w postaci dobrze dobranego pakietu benefitów, odnoszą korzyści w postaci wyższej produktywności, mniejszego narażenia zespołów na wypalenia zawodowe i lepszej retencji talentów. Promowanie dobrostanu jest więc inwestycją, która przynosi wymierne korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji, a jej efekty widać przez długi czas.

Źródła:

 1. https://mms.businesswire.com/media/20230124005390/en/1693710/1/CV2040-Part2-UKG_Global_Survey_2023-Manager_Impact_on_Mental_Health-FINAL.pdf?download=1&_gl=1*1fsv4y8*_ga*MTEwODAwNDA5NS4xNzA2ODcyNzUx*_ga_ZQWF70T3FK*MTcwNjg3Mjc1MC4xLjAuMTcwNjg3Mjc1MC42MC4wLjA.
 2. https://leanpassion.pl/blog/stres-i-zaangazowanie-wg-gallups-global-emotions-report-2023/#stres-i-zaanga%C5%BCowanie
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *